Informacje ogólne

 
Jeżowe przed wojną nie miało ośrodka zdrowia. W roku 1949 w prywatnym domu Tadeusza] Gielarskiego założono filie Ośrodka Zdrowia. Pierwszą pracownicą była dyplomowana pielęgniarka Jadwiga Przyłuska, a lekarz przyjeżdżali tam początkowo jeden raz w tygodniu, a od 1950 roku dwa razy. Niedobór kadry lekarskiej powodował ciągłe zmiany osobowe dojeżdżających lekarzy, co miało ujemny wpływ na ciągłoscj i jakość leczenia. Poszukując lepszego wyjścia z tej sytuacji Powiatowy Wydział Zdrowia za trudnił na stałe w roku 1952 felczera Alfrede Terepetkę. W tym samym czasie starano się o zatrudnienie stałego lekarza. Pierwszym osiedlonym na stałe lekarzem była dentystka Halina Skirzyńska, a lokal na przychodnie dentystyczną wynajęto obok punktu felczerskiego u Karoliny Mycek.

W roku 1958 w miejsce punktu felczerskiego został utworzony Ośrodek Zdrowia ze stałymi lekarzem, którym był Zbigniew Szyfner. Od tej pory datuje się stały rozwój opieki lekarskiej i profilaktycznej. Oprócz lekarzy w ośrodku pracowały dwie pielęgniarki, dwie osoby adr stracyjne i dezynfektor. Warunki pracy były trudne ze względu na małe pomieszczenia i duż ruch chorych. Wyłoniła się więc konieczność budowy odpowiedniego budynku na potrzeb Służby Zdrowia. W roku 1961 oddano taki budynek do użytku.

Na parterze przewidziano pomieszczenia dla potrzeb Ośrodka Zdrowia i dentystki, a na piętrze pomieszczenia izby porodowej oraz mieszkania dla lekarza i położnej. Ważnym udogodnieniem było stworzenie przy Ośrodku Zdrowia punktu aptecznego, który w roku 1969j przeorganizowano na aptekę stałą. Obecnie od roku 2000, kiedy sprywatyzowano służbę zdrowia, na terenie Ośrodka Zdrowia w Jeżowem znajdują się trzy podmioty lekarze rodzinni pierwszego kontaktu:
  • Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr l w Jeżowem, kier. lekarz rodzinny dr Wit Danecki;
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2, lekarz rodzinny dr Dorota Rutkowska;
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jeżowe, dr Teresa Królikowska.
Na terenie ośrodka mieści się Poradnia K, dwa gabinety stomatologiczne, gdzie przyjmuje lekarz stomatolog Mieczysław Małek i lekarz stomatolog Maryla Smolińska, jak również aptetka. W Ośrodku Zdrowia pracuje 4 pielęgniarki, l położna i 2 higienistki szkolne. Okresowo przyjeżdżają tu specjaliści, którzy przeprowadzają bezpłatne badania specjalistyczne.
 

Poprawiony (wtorek, 25 września 2012 13:08)